Verbonden met de Rupelstreek

Het bedrijvencentrum Hoek76 zag meer dan 35 jaar geleden zijn levenslicht in Boom. In die tijd was dit een verloederde industriegemeente die een rijk verleden kende.
Eertijds was dit het grootste centrum van België van het baksteenbedrijf. De Rupelstreek bevatte ooit 54 steenbakkerijen, 16 brouwerijen en 5 scheepstimmerwerven. Meer dan de helft van de bevolking werkte hier in de industrie. Omstreeks 1976 kende dit een sterke achteruitgang omwille van de mechanisering en werden de grond ingenomen door kleiputten. Begin jaren 80 waren er nog amper 3 steenbakkerijen in werking in de wijken Hoek en Noeveren.
Wat overbleef was een woestenij van uitgegraven putten en vervallen gebouwen langsheen de Rupel. Door deze achteruitgang kende deze regio een hoge werkloosheid met al z’n sociale gevolgen.
Uiteindelijk werd de Rupelstreek uitverkoren tot reconversiegebied.

Inmiddels werden de kleiputten gebruikt als ideale stortplaats voor huishoudelijk en industrieel afval. De Rupelstreek kreeg zo al gauw het statuut van ‘Vuilbak van Vlaanderen’ te zijn. Dankzij veel protest van de inwoners werd aan deze praktijken halt geroepen en werd de Rupelstreek stortvrij verklaard.
Stilaan nam de natuur terug wat de mens had leeggeroofd: putten werden vijvers en bossen met ruïnes van het verleden. Zo heeft de natuur mee bepaald tot wat de streek nu is.

In 1984 kocht Paul Cornelis als eerste initiatiefnemer in deze toen verloederde omgeving een oude industriële site van 6,5 ha. Deze was eigendom van de steenbakkerij NV Klampsteen (voorheen van Herck) die in faling zijn gegaan. Als 26-jarige met veel jong en creatief geweld werden de bestaande gebouwen met zeer beperkte middelen verbouwd tot bruikbare ruimte, aanvankelijk om zelf in te vullen en later te verhuren.

IMGP3227-72dpi

De naam Hoek staat voor gans de site, vandaar de vele kleine straten in de buurt met allen dezelfde straatnaam. Op het terrein zijn vandaag nog sporen te zien van dit rijk verleden. De inkom van het bedrijvencentrum is het restant van een schuinaflopende straat die regelrecht naar de Rupel leidt.

De voormalige meesterwoning van steenbakkerij Van Herck, later kantoren van NV Klampsteen, die gerenoveerd werd tot ‘Het Steencaycken’, een eetcafé waarin mensen via een sociaal tewerkstellingsproject hun gading vinden. Naast dit gebouw
staat een oude klampoven met schouw die inmiddels een nieuwe bestemming heeft gekregen. Dit gebouw, genoemd naar zijn oorspronkelijke functie ‘Den Oven’ werd gerenoveerd tot een polyvalente zaal.

In een deel van dit gebouw bevindt zich het Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek. Hier maak je kennis met de geschiedenis van de scheepsbouw in de Rupelstreek in relatie tot de steenbakkerijen.

foto 1985

Opbouw blok 1-10
Bouwjaar : 1990