De Steenschuit/Belgica

Na de teloorgang van de steenbakkerijnijverheid in de Rupelstreek verdween ook de scheepsbouwnijverheid in de regio. Door het verdwijnen van deze industrieën ontstond er een grote werkloosheid.

Eddy Stuer, een zeer gedreven buurtopbouwwerker kende de streek en deze problematiek als geen ander en had het idee terug wind te blazen in de scheepsnijverheid. Hij zou terug boten gaan bouwen met langdurig werklozen uit de streek met als doel ze terug aan werk te helpen. Om dit te realiseren heb je middelen en een financiering nodig. Het bedrijvencentrum bood toen een open ruimte aan en hier vertrok een lang verhaal… Een verhaal dat nooit gezien was in de Rupelstreek waar verdeeldheid troef was. Ieder gaf wat hij kon en daarbovenop legde iedereen in die tijd 100.000 Belgische franken op tafel. De Steenschuit werd geboren. Ieder gaf wat hij kon, er werd samengewerkt met als doel een betere maatschappij.

Deze vzw werd door de VDAB erkend als opleidingsinstelling. Als opleidingspartner van de VDAB probeert vzw De Steenschuit werkzoekenden om te scholen tot echte vakmannen.
We zouden een schip bouwen dat stenen zou vervoeren over de Rupel. Dit werd al snel een gaffelschoener, de ‘Rupel‘ genoemd, een tweemaster van 22m lang die in 1996 zeewaardig werd. De bouw van het schip was zo spectaculair dat het de Rupelstreek en vooral het gebied ‘Hoek’ op de kaart zette. De ‘Rupel’ vaart nu op alle zeeën en is actief bij T-Interim die nu eigenaar is van het schip.

De Steenschuit bouwde twee houten schepen – de tweemastschoener ‘Rupel’ en een replica van een Gentse barge – en is nu bezig een replica te maken van de historische driemaster de ‘Belgica’ in de Belgicaloods op het bedrijventerrein Scherpenhoek te Boom in één van onze loodsen. Ook werd de zeilklipper Clotilde gerestaureerd en opgesteld als museumschip in het Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek in Boom.

Behalve de VDAB hebben ook het OCMW, justitie en de jeugdbescherming kandidaat-scheepsbouwers naar de vzw Steenschuit geloodst. Op die manier kunnen mensen die het moeilijker hebben in deze maatschappij hun kans op een baan vergroten. Want het uiteindelijke doel is niet alleen dat de werklozen een schip in elkaar zetten, maar ook dat ze met de opgedane ervaring gemakkelijker een baan vinden.

Onze visie : maatschappelijk verantwoord ondernemen is de plicht van ieder bedrijf. Het actief deelnemen aan zulke projecten is een onderdeel van onze onderneming en ligt ons nauw aan het hart.

Tenslotte brengt investeren in gelijkaardige projecten 3 x op :

  1. Mensen een toekomst, perspectief en een inkomen geven, geeft hen de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij en te consumeren. Wat zij ontvangen gaat terug naar de maatschappij.
  2. Je voorkomt dat mensen verzeilen in criminaliteit. De maatschappij moet minder investeren in justitie en blauw op straat. Iemand een opleiding geven is veel goedkoper dan hem op te sluiten.
  3. Zinvolle projecten leveren een product een dienst, kunnen maatschappelijke meerwaarde realiseren en maken deel uit van een toeristische economie.

M.a.w. al wat je investeert ontvang je rechtstreeks en onrechtstreeks dubbel terug.

steenschuit