Een ontmoeting van kleur en baksteen

Het aanbieden van een onroerend goed bleek al snel meer te zijn dan alleen een dak boven het hoofd.
Een bedrijf dat behoefte heeft aan ruimte,  heeft veel meer nodig dan alleen maar een gebouw.
Onbewust bouwden we verder aan een bedrijvencentrum waar ruimte met diensten werden aangeboden.

Dit aanbod werd gesmaakt en werd hoe langer hoe meer een noodzaak. Oude gebouwen werden gerenoveerd, nieuwe gebouwen werden toegevoegd.

Na meer dan 35 jaar ervaring is het bedrijvencentrum Hoek76 een begrip geworden. Onze manier van aanpak en ons aanbod maken ons bedrijvencentrum tot een metropool van ondernemers en starters die allen het doel hebben om zo efficiënt mogelijk hun activiteiten uit te oefenen.

In een wereld die heden vandaag zo snel verandert, is het een noodzaak geworden om op een andere manier met ruimte om te gaan. Wij hebben ons al lang voorbereid op die veranderingen; dat getuigt ook ons succes en stimuleert ons om verder die weg op te gaan.

IMGP3151-72dpi