‘t Steencaycken

Op een bedrijvencentrum met 60 bedrijven hoort ook een ontmoetingsplaats met horecafaciliteiten.

Op de oude steenbakkerijsite stond bij aankoop nog de voormalige meesterwoning van steenbakkerij Van Herck, later werd dit het kantoor van NV Klampsteen en in de jaren ’90 werd het gerenoveerd/gerestaureerd door langdurig werklozen tot wat het nu is. Het doel van dit gebouw zouden we bewust een sociaal karakter geven. Het gebouw dat een centrale functie en ligging had, heeft inmiddels een belangrijke meerwaarde gecreëerd voor het bedrijvencentrum Hoek76.

Het eetcafé ’t Steencaycken is een sociaal tewerkstellingsproject dat gegroeid is uit ‘De Steenschuit’ (een eerder sociaal project op het bedrijvencentrum). Via het ’t Steencaycken krijgen mensen met een lage sociaaleconomische status terug een waardevolle kans in onze maatschappij. Het personeel dat er werkt komt op de eerste plaats. Het is een gezellig, artistiek aandoend eetcafé, rustige gelegen aan de Rupeldijk, gegeerd door vele fietstoeristen en een publiek van heinde en ver van alle pluimage.

Als bedrijvencentrum hebben we sociale verantwoordelijkheden. Wij hebben samen het gebouw gerestaureerd, materialen gesponsord en het gebouw in erfpacht gegeven aan vzw ’t Steencaycken. Hierdoor hebben we een win-win situatie waarbij klassieke en sociale economie elkaar de hand geven.

www.steencaycken.be

IMGP3202-72dpi