Bimplan

BIMplan

Vanuit onze eigen behoeften, het beheer van gebouwen en verbouwen, stelden wij vast dat alles wat met ruimte te maken heeft veel chaos met zich meebrengt.
Communiceren in de bouwwereld was een moeilijke kwestie. De informatie over ruimte en materialen zijn weinig toegankelijk of onbestaand, onduidelijkheid troef.
Als eigenaar, beheerder en investeerder wil je maar één ding: duidelijkheid.

Om dit voor onszelf waar te maken werd er geïnvesteerd in software en van het ene kwam het andere. Met het aantrekken van Jan Van Sichem duurde het niet lang en BIMPLAN werd geboren.
Een welgekomen geschenk, een nieuw verhaal …

Virtueel Bouwen

Virtueel Bouwen staat voor een nieuwe revolutie voor het ontwerpen en uitwerken van gebouwen.
Vandaag word meestal nog 2D gewerkt maar een nieuwe generatie 3D software staat klaar om deze rol over te nemen. Virtueel bouwen combineert de eigenschappen van een 3D Bouw Informatie Model met alle project- en gebouwinformatie op één centrale plek.

Consistentie van informatie: beheersing van faalkosten

BIMplan is als pionier actief met deze nieuwe technologie bezig. Door het gebruik van 3D modellen worden bouwprojecten transparanter en visueler voorgesteld. Door het gebruik van een modeldatabank met unieke gegevens kan er consistentie in gegevens gegarandeerd worden.
Hierdoor wordt een correcte gegevensuitlezing op elke moment van een project mogelijk.  Dit betekent dat de meest actuele gegevens transparant voor alle  bouwpartners beschikbaar zijn zonder misverstanden of miscommunicatie. Via het 3D-ontwerp kunnen constructieproblemen, denkfouten of onnauwkeurigheden al vroeg tijdens het ontwerp aan het licht komen. Hierdoor daalt de foutenmarge tijdens de uitvoeringsfase en worden faalkosten vermeden.

Virtueel Bouwproces

Virtueel bouwen is net als bouwen een proces. Vanaf voorontwerp tot  ingebruikname kan een 3D model gebruikt worden om het bouwproces te ondersteunen. Met de voordelen van het 3D model en hoeveelheid informatie die het bevat kan een project efficiënt  ontworpen en uitgewerkt worden. Hierdoor kan een doorgedreven integratie van Virtueel Bouwen in een bedrijf gerealiseerd worden.
Het uiteindelijke doel van het Virtuele Bouwmodel is de beheersing en volledige controle van het bouw – en projectproces.

Diensten en mogelijkheden

Klanten waarvoor dit thema nieuw is kunnen begeleidt worden bij deze integratie. Via consultancy, werkplekbegeleiding, als de praktische kanten voor de uitwerking van een virtueel gebouwmode kan BIMplan u ondersteunen. Opmetingen van gebouwen en terreinen, As-Built dossiers, uitwerking van bouwaanvragen en concepten kunnen zowel in 2D als 3D worden uitgewerkt afhankelijk van de behoefte en wensen van de klant.

Toekomstvisie en ontwikkelingen

Na realisatie van het project kan een virtueel bouwmodel de basis vormen voor het facilitaire beheer van gebouwen. Zo kan nauwgezet de Life Cycle Cost van een gebouw berekend worden en de juiste beslissingen worden genomen. Ook voor Bedrijvenparkmanagement kan dit model ingezet worden ter ondersteuning van het dagelijkse informatiebeheer en dienst doen als centrale opslagplaats van relevante informatie.

www.bimplan.be

ABSCIS_TGP_02